Stichting Emmanuelshuizen

De Stichting Emmanuelshuizen

De geschiedenis van de Zwolse Stichting Emmanuelshuizen begint bij Anna van Haerst (ca. 1555-1639). Zij trouwde in 1585 met Emmanuel van Twenhuysen, een doctor in de rechten, afkomstig uit een aanzienlijke, katholieke, Zwolse familie. Zij kregen een zoon, Zacharias. Na de dood van Emmanuel, voor 1625, en van Zacharias enkele jaren later, bleef Anna alleen achter.

Portret Anna van Haerst

Zij besloot een tehuis op te richten voor de opvang van oude vrouwen, dat ter nagedachtenis aan haar man de naam Emmanuelshuizen kreeg. In 1638 kocht ze daartoe drie panden in de Praubstraat en de Goudsteeg. In haar testament bepaalde zij dat deze woningen bestemd waren voor ‘enige bedaechde ende eerbare vrouwpersonen’. Na haar overlijden in 1639 zorgden haar naaste erfgenamen Joan van der Merssche en Cornelis van Twenhuysen ervoor dat haar laatste wil werd uitgevoerd.

Het tehuis bleef bestaan tot 1964, waarna de gebouwen aan de stad werden verkocht en de Stichting Emmanuelshuizen van functie veranderde. Voorzitter van de Stichting is tegenwoordig de pastoor van de Basiliek Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming te Zwolle. De andere bestuursleden (collatoren) zijn vertegenwoordigers van de Zwolse locaties van de Thomas a Kempis parochie en van het Rectoraat Thomas Aquino. De Stichting biedt financiële ondersteuning aan activiteiten op pastoraal, cultureel en maatschappelijk terrein binnen deze parochie en het Rectoraat.

Daarnaast beheert de Stichting het vermogen en zorgt voor haar ‘vermogensbestanddelen van historische waarde’: de bijzondere collectie boeken, archiefstukken en historische voorwerpen die in de loop der tijden in het bezit van de Stichting Emmanuelshuizen is gekomen.