Augustinus, Epistolae

Emm. XV, Brieven Augustinus, tekstpagina

Dit boek met brieven van de kerkvader Augustinus van Hippo (354-430) is het achtste deel van een uitgave van zijn verzamelde werken die in 1493 bij Johannes Amerbach in Basel verschenen. De 16e-eeuwse band is gedecoreerd met een ruitmotief en losse stempels met een Lam Gods, adelaar, Franse lelies en leeuwen. Deze stempels zijn typerend voor boeken die uit het Zwolse Frater- of Gregoriushuis komen, hetgeen wordt bevestigd door het eigendomsmerk op het voorschutblad: ‘P(er)tinet ad domu(m) Clericoru(m) sci. Grerorij in Zwollis’. Vrijwel zeker is in de bibliotheek het hele werk aanwezig geweest.

Emm. XV Initiaal G met representant

De tekst is grotendeels gedrukt. De decoratie is daarna met de hand aangebracht en bestaat uit blauwe initialen met wijd uitwaaierend rood penwerk en rode lombarden (hoofdletters van twee à drie regels hoog). De zogenaamde representanten, kleine lettertjes op de plaats waar de illuminator een hoofdletter moest aanbrengen, zijn wel gedrukt en nog door het penwerk heen te zien.