Dat boec van der Achtersprake etc.

Emm. 5 Begin Boec vander Achtersprake

Dit verzamelhandschrift bevat zeven teksten waarin de lezer aangespoord wordt tot een deugdzaam leven en waarin uitleg wordt gegeven over het christelijk geloof. Het eigendomsmerk op het voorblad vermeldt: ‘Dit boeck hoert toe der librien [bibliotheek] van heren Florenshuus to Deventer’. Dit was het eerste huis van de Broeders des Gemenen Levens, ofwel de Moderne Devotie: een geloofsbeweging die aan het eind van de 14e eeuw ontstond onder invloed van de prediker Geert Grote (1340-1384). De Deventer Broeders waren van grote invloed op de overige stichtingen binnen de Moderne Devotie. Zij hadden een eigen bibliotheek, scriptorium en binderij, waarvan dit handschrift getuigenis is.

Emm. 5 eigendomsmerk

Het boek is mooi uitgevoerd. De eerste tekst begint met een initiaal S met weelderig penwerk: ‘Soe wie mit Cristo begeert te wesen een eerfgenaem des ewigen levens onder allen dingen die dat hinderen mogen is hem noet dat hi vlie dat venijn der achtersprake ...’ Deze tekst gaat over de ondeugd van het roddelen en is specifiek gericht aan de zusters van Diepenveen: het eerste vrouwenklooster van het Gemene Leven. De auteur, Johannes Brinckerinck (1359-1419), was daar rector (priester voor de geestelijke verzorging van een religieuze gemeenschap). Hij vermaant de zusters zich verre te houden van het venijn van het roddelen, als zij met Christus willen zijn in het eeuwig leven. Bovendien spoort hij hen aan niet alleen het kwade in de ander te zien, zoals dat vaak gebeurt: ‘Is dat yement tien dusent goeder punten hevet an hem ende wi een cleyn quaet in hem merken alle dat goet laten wi staen ende allene dat een quade punt nemen wi waer ende verkallen [vertellen] ende beknagen [belasteren] dat.’