Dionysius Carthusiensis, Opera

Emm. I Initiaal O en commentaar

In dit boek is een aantal van de geschriften van Dionysius de Kartuizer (1402-1471) uitgegeven. Deze Zuid-Nederlandse geleerde en mysticus was een van de grootste laatmiddeleeuwse scholastici (filosofen) en raadsman van kerkelijke ambtsdragers en vorsten. In 1402/3 werd hij geboren in Rijkel. Na zijn opleiding in Zwolle en Keulen trad hij in bij de kartuizers in Roermond. Hij schreef meer dan 150 boeken op het gebied van wijsbegeerte, godgeleerdheid, kerkelijk recht en mystiek (streven naar vereniging van de ziel met god), becommentarieerde de hele Bijbel en liet meer dan 900 preken na. Al vroeg in zijn leven had hij visioenen wat hem de bijnaam ‘doctor ecstaticus’ gaf.

Emm. I Band

Het eigendomsmerk in dit boek luidt: ‘P(er)tinet ad libraria(m) domus Clericor(um) in Zwollis’ ofwel ‘dit behoort aan de bibliotheek van het Fraterhuis in Zwolle’. Ook zeven andere boeken in de collectie van de Emmanuelshuizen bevatten een eigendomsmerk van het Fraterhuis. Het stond bekend om de goede organisatie van de bibliotheek en het schrijfatelier. De band is versierd met kleine stempels met bloemen en leeuwen en vertoont overeenkomst met die van de andere boeken van het Fraterhuis. Aan de rand van de bladen zijn knopjes of klavieren aangebracht, zodat passages snel zijn op te zoeken.

Emm. I Initiaal T

De uitvoering van de tekst vertoont nog grote overeenkomsten met handgeschreven boeken. Bij het begin van elk belangrijk tekstonderdeel werd met de hand initiaalversiering aangebracht, net als bij handschriften. In die beginletters zijn zogenaamde ‘representanten’ zichtbaar: in het drukwerk werd als aanwijzing voor de ‘illuminator’, die het boek decoreerde, op de plaats waar een handgeschreven beginletter moest komen deze letter heel klein afgedrukt.