Henricus de Gorinchem, Textus sententiarum

Emm. X Titelpagina en eigendomsvermelding

De theoloog Henricus de Gorinchem (c. 1378 Gorinchem - † 1431 Keulen), studeerde in Parijs en werkte als hoogleraar filosofie aan de universiteit van Keulen. Dit boek met teksten van zijn hand verbergt iets heel bijzonders: het stuk perkament dat gebruikt is om op de binnenkant van het voorplat van de band te plakken is een fragment van een 10e-eeuws handschrift, het oudste in de collectie van de Emmanuelshuizen. De tot nu toe onbekende Latijnse tekst blijkt het commentaar te zijn van de Kerkvader Augustinus (354-430) op Psalm 132 en wel over de laatste (in verbleekt rood geschreven) regels ‘dan bekleed Ik zijn priesters met heil, vieren jubelend hun vreugd zijn getrouwen. Daar laat ik Davids hoorn verrijzen (…)’ Ook het achterdekblad s hergebruikt materiaal en is afkomstig van een 15e-eeuws missaal.

Emm. X 10e-eeuwse tekst

Onder de titel is geschreven dat het boek eigendom is van het Caeciliaklooster of Terkinderhuis dat in de 14e eeuw in Zwolle werd gesticht. Er is nog een oude druk uit dit klooster in de collectie: de Viola Sanctorum. Beide boeken zijn in de 16e eeuw in bezit geweest van Johannes Bernevelt, de biechtvader van de zusters.