Johannes Cassianus, Redevoeringen

Emm. 11 Gaten in het perkament

Het boek bevat een fragment van de ‘Collationes patrum’, geschreven door Johannes Cassianus (c. 360-c. 435). Deze vroegchristelijke monnik en theoloog beschrijft hierin zijn ervaringen met Egyptische monniken ofwel ‘woestijnvaders’. Door dit werk werden de levens- en geloofswijsheden van de Egyptische monniken ook in het westen bekend. De geschriften van Cassianus waarin de rol van gebed en onthouding werden benadrukt, waren van grote invloed op latere spirituele stromingen in het christendom, zoals die van de laatmiddeleeuwse Moderne Devotie in de Lage Landen.

Emm.11 Eigendomsvermelding

Middelnederlandse vertalingen ervan, zoals deze, waren vaak in het bezit van vrouwenkloosters, zo ook dit handschrift: ‘Dit boec hoert toe den zusteren int olde convent’. Mogelijk is dit het Olde Convent in Zwolle, maar helemaal zeker is dit niet. De slechte kwaliteit van het perkament wijst wel in die richting want het komt overeen met dat van een verzamelhandschrift in de collectie van de Emmanuelshuizen, dat zeker uit het Zwolse Convent stamt. Net als daarin, zijn ook in dit werk scheuren in het perkament dichtgenaaid en gaten in het perkament zijn rood omcirkeld.