Nicolaus Perottus, Cornucopia

Emm. XIII, Initiaal M met fabelwezen

Dit boek over het juiste gebruik van het Latijn, de Hoorn des overvloeds ofwel Commentaren op de Latijnse taal, door Nicolaus Perottus (1430-1480), wordt gerekend tot de zogenaamde vroege drukken of postincunabelen. Dit zijn boeken die gedrukt zijn in de periode 1501-c. 1540. De tekst is versierd met gegraveerde initialen met voorstellingen van fabelwezens, vissende putti (naakte kinderfiguurtjes), muzikanten en varkentjes. De leren band is uit dezelfde tijd. Deze heeft een ruitstempelmotief met kleine stempeltjes van het Lam Gods en adelaars en randen fijn bladmotief.

Emm. XIII BandEmm. XIII Initiaal B en P met muzikanten en varkentjes

Het boek komt uit de bibliotheek van het Zwolse Fraterhuis: ‘Liber biblothecae domus fratrum in Zwollis'.