Orarium

Emm. IV Annunciatie

Dit kleine Latijnse gebedenboekje werd in Deventer gedrukt in 1545 en was bestemd voor monniken die de regels van het klooster van Windesheim volgden. De opbouw is min of meer gelijk aan die van de middeleeuwse getijdenboeken: eerst een kalender met heiligendagen, daarna de gebeden.

Emm. IV Band met Christuskindje

Het heeft een bijzondere stempelversiering op de band. Zowel op de voor- als op de achterzijde zien we in het bovenste gedeelte de gekruisigde Christus. Links daarvan een zogenaamde Veronicadoek: toen Christus zijn kruis droeg, op weg naar de plaats waar hij gekruisigd zou worden, kwam hij onderweg Veronica tegen, die met een doek het zweet van zijn gezicht wiste. De afdruk van zijn gezicht bleef op wonderbaarlijke wijze op de doek achter. Aan de andere zijde zien we de vijf wonden van Christus: in zijn voeten, zijn handen en zijn borst. In het onderste deel van de band is Christus als zittend Christuskindje afgebeeld, als heerser over de wereld met scepter en wereldbol en omgeven door een cirkelvormige stralenkrans.

Emm.IV Initiaal met puttoEmm. IV Christus Salvator

Ook de tekst is heel verzorgd uitgevoerd. Deze begint met een ingekleurde gravure van de Annunciatie: Maria hoort van de engel Gabriël dat zij de moeder van Christus zal worden. Door de tekst heen vele gegraveerde en gekleurde initialen, met planten, vogels, putti (naakte kinderfiguurtjes) en een afbeelding van Christus Salvator (redder van de wereld) zegenend met wereldbol.