Rouwbord Josina van der Marssche

Rouwbord Josina van der Marssche

Rouwbord van Josina van der Marssche, echtgenote van jonker Herman Franciscus Cockman, collator van de Emmanuelshuizen (1656-1680): ruitvormig alliantiewapen met links een dwarsbalk waarboven twee driehoeken (Cockman), rechts ankerkruis (Van der Marssche); tekst: ‘1669/ Obiit 16 Julii’ (1669/ Overleed 16 juli)