Stephanus

Stephanus

Heilige Stephanus, door de apostelen aangesteld als diaken van Jeruzalem; stierf als martelaar door steniging: drie stenen liggen op zijn schoot