Thomas van Aquino, Commentaria

Emm. XII Initiaal S

Thomas van Aquino (1225-1274) was een zeer invloedrijke Italiaanse theoloog en filosoof. Hij behoorde tot de orde der dominicanen en werd in 1323 heilig verklaard. Hij schreef een honderdtal werken, waaronder veel Bijbelcommentaren, zoals dit boek met commentaren op de brieven van de apostel Paulus. Het is gedrukt voor 1501 (incunabel of wiegendruk) en de tekst is prachtig met de hand versierd. De blauwe hoofdletters zijn gedecoreerd met sierlijk groen en rood penwerk.

Emm. XII ProloogEmm. XII Eigendomsmerk

Het boek is in bezit geweest van Henricus Lubbertinck, die er verscheidene malen een eigendomsvermelding in schreef, onder andere op p. 558: ‘Henricus Lubbertinck Pastor Hammensis est verus huius libri possesor/ 1601.’ Lubbertinck, de eerste predikant van Den Ham, bij Zwolle, was toen al enige tijd geleden overgegaan tot de reformatie. In Den Ham, waar hij in 1575 aantrad, was hij aanvankelijk nog katholiek. In 1586 tekende hij de kerkordening van de synode van Overijssel en werd hij hervormd predikant. Hij overleed in 1603 in Den Ham. Wat de relatie is tussen Lubbertinck en de Emmanuelshuizen is niet bekend en evenmin hoe dit boek in zijn bezit kwam.