Windesheimer brevier

Emm. XVIII Titelpagina Windesheimer brevier

Kloosterlingen in kloosters die zich bij het Kapittel van Windesheim hadden aangesloten leefden volgens de regel van de kerkvader Augustinus (354-430). Zij werden reguliere kanunniken of kanunikessen genoemd. Uiteindelijk zou het kapittel maar liefst zesentachtig mannen- en dertien vrouwenkloosters tellen. Het kapittel stelde gezamenlijk leefregels vast en probeerde eenheid te krijgen in de verschillende liturgische en bijbelteksten. Het bidden van het koorgebed op acht vaste tijden per dag was een belangrijk onderdeel van de dagelijkse bezigheden. De teksten van het koorgebed werden vastgelegd in een brevier. Van het Windesheimer brevier zijn veel handschriften en drukken bewaard gebleven.

Emm. XVIII Band

Dit exemplaar werd in de 16e eeuw gedrukt door Henricus Eckert de Homberch te Antwerpen. Het heeft nog een oude, mogelijk oorspronkelijke leren band met ruitstempelmotief, bloemen en ranken.