Windesheimer calendarium

Emm. 20 Kalender

Een kalender of calendarium is een lijst van heiligennamen en feestdagen, geordend naar de dagen en maanden van het jaar, beginnend met 1 januari. Van heiligen die bijzonder gevierd werden schreef men de naam in rood of goud. Welke heiligen of feesten men belangrijk vond verschilde per religieuze gemeenschap.

Deze kalender was bedoeld voor gebruik in een klooster dat was aangesloten bij het Windesheimer kapittel. Het kapittel was er veel aan gelegen dat deze kloosters alle dezelfde gebruiken en levenswijzen hadden. Vanwege deze drang naar eenvormigheid werd veel aandacht besteed aan het op één lijn brengen van verschillende versies en vertalingen van Bijbelse en liturgische teksten. De ontwikkeling van een eigen calendarium is hier een uitvloeisel van. Het boek is afkomstig uit het klooster Groenendael bij Brussel,dat zich in 1421 bij het Kapittel aansloot.

De kalender is één van de drie boeken die door de Stichting Emmanuelshuizen in de 20e eeuw zijn aangekocht, omdat deze ooit tot de collectie behoorden, maar kennelijk waren vervreemd. De andere twee zijn deel 1 van de verzamelde werken van Ambrosius en een brevier voor de reguliere kanunniken van Windesheim.