Ambrosius, Opera

Ambrosius Opera

Eén van de doelstellingen van de Stichting Emmanuelshuizen is het behoud en beheer van haar eigen erfgoed. In het kader hiervan kocht de Stichting na 1989 drie boeken aan die voorheen in haar collectie waren, waaronder deel  1 van de verzamelde werken van Ambrosius (c. 340-397). Delen 2 en 3 waren nog in de collectie. Op p. 1 zien we de kerkvader in zijn studeervertrek zitten, bladerend in het grote boek op de lezenaar voor hem. Ambrosius was bisschop van Milaan. Achter hem hangt één van zijn attributen: de geselroede, die verwijst naar het feit dat hij in een debat niemand spaarde, zelfs de Romeinse keizer niet. Deel 2 komt volgens de eigendomsvermelding uit het bezit van het het Fraterhuis te Zwolle. Op de band is een andere kerkvader afgebeeld: de Heilige Paus Gregorius de Grote (ca. 540-604), patroonheilige van dit broederhuis van de Moderne Devoten.