Biblia sacra

Biblia sacra titelpagina

Vóór de beroemde Statenbijbel uit 1637 waren er al andere Nederlandse Bijbelvertalingen, waaronder deze bijzonder populaire ‘Biblia Sacra dat is De geheele Heylighe Schrifture bedeylt int oudt ende nieu Testament: Van nieus met groote neersticheyt oversien, ende naer den lesten Roomschen text verbetert door sommighe Doctoren inder Heyligher Godtheyt inde vermaerde universiteyt van Loven.’ Het rijk geïllustreerde werk werd in 1599 gedrukt in de drukkerij van Plantijn te Antwerpen, door zijn schoonzoon Jan Moerentorf (Joannes Moretus).

Biblia sacra Nebuchadnesar

Dit jongste boek in de collectie van de Emmanuelshuizen bevat naast het rijk geïllustreerde titelblad met onder meer  afbeeldingen van Mozes, David en de vier evangelisten, vele kleine illustraties van de Bijbelverhalen. Zo zien we in het boek Daniël hoe koning Nebukadnezar de schatten uit de tempel van Jeruzalem laat wegvoeren, nadat hij de koning van Juda heeft verslagen.