Die Passie ons Heren

Passie ons Heren band

De pest, waaraan Anna van Haerst, stichtster van de Emmanuelshuizen, in de 17e eeuw zowel haar man als zoon verloor, was vanaf de 14e tot in de 19e eeuw in Europa een zeer gevreesde ziekte die miljoenen slachtoffers eiste. Het is dan ook geen wonder dat in de Middeleeuwen vele heiligen tegen de pest werden aangeroepen.

Speciale ‘pestheiligen’ waren in de Nederlanden onder andere Antonius Abt, Christoffel, Adriaan, Sebastiaan en Rochus. De laatste is hier afgebeeld op een 16e-eeuwse boekband. Als zoon van rijke ouders schonk hij al zijn bezittingen aan de armen en werd pelgrim en bedelaar. Op zijn reizen genas hij vele pestlijders, maar toen hij zelf door de ziekte getroffen werd trok hij zich terug in eenzaamheid. Hij werd toen door een engel verpleegd en een hond kwam hem dagelijks een brood brengen en likte zijn wonden.

Op de boekband is hij afgebeeld als pelgrim met hoed en staf en licht met zijn rechterhand zijn kleed op om de pestbuil te tonen aan de engel die naast hem klaar staat met zwachtels. Rechts springt de hond springt tegen hem op met een broodje in zijn bek. Het onderschrift luidt: ‘S. Roche. libera. nos. a. p.(este)’ (Heilige Rochus, bevrijd ons van de pest).