Getijdenboek

Getijdenboek

De meeste boeken uit de collectie van de Stichting Emmanuelshuizen zijn afkomstig uit kloosters. Zij bevatten onder meer teksten van de kerkvaders en kerkleraren of aanwijzingen voor de uitvoering van de liturgie en waren dus niet voor privégebruik bestemd. Dat geldt echter niet voor dit zeer rijk versierde getijdenboek in de volkstaal. Het bevat een heiligenkalender waarin de feestdagen van de vereerde heiligen in het bisdom Utrecht zijn opgetekend. In de Middeleeuwen behoorde vrijwel geheel Noord-Nederland tot dit bisdom. Na de kalender volgen verschillende getijden: gebeden en psalmen die op bepaalde tijden en dagen werden uitgevoerd. In dit boekje zijn dat onder meer de Onze-Lieve-Vrouwegetijden, de korte Kruisgetijden, de Heilige Geestgetijden en de Boetpsalmen.

Op de hier getoonde pagina’s zien we links de naam Jhesu in goud op een rode achtergrond met bloempatronen en rechts de met bloemen versierde initiaal H van het begin van de Heilige Geestgetijden: ‘Heere du salste opdoen (openen) mijne lippen ende mijn mont sal voert kundigen dijn lof.’

Getijden boek Here vogels

Op folio 178v begint een gebed aan de Heer, waarbij de onwaardige zondaar het koninklijke hoofd van Jezus innig groet, dat om zijnentwille gewond, bespuwd en geslagen werd. Deze pagina heeft behalve een rijk versierde initiaal H een fraaie randdecoratie met ranken en vogels.