Glas-in-loodraam Cornelis van Twenhuysen

Glas-in-loodraam Cornelius van Twenhuysen

De 17e-eeuwse glasramen van de bestuurskamer (collatorenkamer) van de Emmanuelshuizen waren voorzien van de namen en wapens van collatoren en andere voor de Stichting belangrijke personen. De glas-in-loodramen kwamen waarschijnlijk van elders: de meeste zijn gedateerd voor de stichting van de Emmanuelshuizen in 1639. Cornelis van Twenhuysen was een neef van Anna van Haerst, samen met Jonker Johan van der Merssche erfgenaam en uitvoerder van haar testament, en één van de twee eerste collatoren van de Stichting: van 1639 tot zijn overlijden in 1664.

Bovenin het venster zien we het wapen Van Twenhuysen: een gouden balk daarboven vergezeld van drie gouden lelies, op een rood veld. Daaronder een cartouche met de tekst ‘Cornelius Van Twenhuijsen Juris Utriusque Doctor Anno 1632’. Cornelis was advocaat en rechtsgeleerde. Hij huwde met Johanna Lebuina Greven (overleden voor augustus 1659). De akte van huwelijkse voorwaarden uit 1640 bleef bewaard. Daaruit blijkt dat de bruid werd bijgestaan door bovengenoemde Johan van der Merssche, die collator van de Stichting Emmanuelshuizen was van 1639 tot 1656. De welgestelde bruid bracht het adellijke huis De Hoeve in het ambt van Putten in, waar het echtpaar ook woonde.