Leven Ons Lief Heren

Leven Ons Lief Heren Verrezen Christus

Dit Leven van Christus was in de late Middeleeuwen een van de populairste werken in kringen van de Moderne Devoten. Het was gebaseerd op een Latijnse tekst van de kartuizer monnik Ludolf van Saksen († 1377), die putte uit de vier evangeliën en andere verhalen die niet in de Bijbel voorkomen. Het leven, het lijden en de verrijzenis van Christus zijn voorzien van commentaren, meditaties en gebeden en dienen als voorbeeld voor het leven van de gewone mens. De tekst is heel vaak uitgegeven maar van deze rijk gedecoreerde druk met handgekleurde houtsnedes is slechts één ander exemplaar bekend. Aan het begin (p. 4) zien we de Verrezen Christus afgebeeld, met de zogenaamde lijdenswerktuigen, zoals de doornenkroon, de gesel en het kruis.

Leven Ons Lief Heren Verrezen Christus

Op p. 210 zien we hoe Christus op Witte Donderdag (de donderdag voor Pasen) voor het Laatste Avondmaal als teken van liefde de voeten van zijn apostelen wast.