Memorie van uitdelingen

Memorie van uitdelingen

BETERE FOTO INVOEGEN

In het Fundatie en Staatboek zijn registers en aantekeningen bijeengebracht over de financiële staat van de Stichting Emmanuelshuizen, overzichten over de inkomsten uit huren en pachten, maar ook notities over de stichting van het hofje en de uitdelingen die door het jaar heen aan de vrouwen werden gedaan. In haar testament had Anna van Haerst immers aangegeven dat de vrouwen behalve onderdak ‘daerenboeven aan torff, holt, bottergelt offte anders, opte vier hoochtijden en de andere tijden des jaers ende met naemen op alle jaergetijden van mijnes testatrices, als oock van mijnes zal(igen) ehemans ende soons overlijden, sal toegelecht worden (...)’.

In de ‘memorie van uitdelingen uit 1639’ wordt dit nader gespecificeerd: de uitdelingen vinden plaats op de vier belangrijkste katholieke feestdagen: Pasen, Pinksteren, Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart (15 augustus) en Kerstmis en op de sterfdagen van Anna, haar man en haar zoon: respectievelijk op 10 juli, 6 december en 30 augustus.