Missaal

Missaal initiaal

Een missaal bevat alle gezongen en gesproken teksten voor de mis. De mis kent vaste en wisselende delen. De zogenaamde Canon is één van de vaste gedeelten en bevat onder meer het lof- en dankgebed, het gebed dat tijdens de consecratie (de verandering van brood en wijn in het lichaam van Christus) wordt uitgesproken en een aantal vaste gezangen. Het zogenaamde ‘Tijdeigen’ bevat de teksten voor de zon- en feestdagen van het jaar en voor de feesten waarin gebeurtenissen uit het leven van Christus worden herdacht. In het ‘Eigene en Algemene der Heiligen’ staan de teksten voor de feesten van de heiligen.

Missaal initiaal

Het missaal in de collectie van de Emmanuelshuizen is niet compleet: de Canon ontbreekt. Het is betrekkelijk bescheiden versierd: alleen p. 13 heeft een met acanthusblad versierde initiaal A en randversiering. De overige versierde beginletters zijn in zeer verfijnd rood en blauw penwerk .