Pater Conelius van Enschede

Pater Cornelius van Enschede

Deze pater met fikse baard is gekleed in de kenmerkende bruine pij met schouderkap van de kloosterorde der kapucijnen. Deze orde is een tak van de orde der franciscanen, die in dezelfde kleur gekleed gaan. Zij kwam voort uit een hervormingsbeweging in Italië, waarin men terug wilde keren naar de oorspronkelijke eenvoud van de Heilige Franciscus. In 1528 werd de orderegel door de paus goedgekeurd en in 1530 vestigden zich ook kapucijnen in Nederland. Pater Cornelius van Enschede stond, volgens de tekst linksboven, als eerste provinciaal aan het hoofd van de Rijnlandse provincie van de orde. Hij is geschilderd op 51-jarige leeftijd. Zijn linkerhand rust op een schedel waaronder een boek, en omklemt een crucifix: Christus heeft door zijn kruisdood  en opstanding de dood overwonnen en de mensen de mogelijkheid gegeven het eeuwig leven te verwerven. Met zijn rechterhand wijst de pater naar een klooster op de achtergrond. De band tussen de pater en de Emmanuelshuizen is nog onbekend.