Portret van Emmanuel van Twenhuysen (?)

Emmanuel van Twenhuysen (?)

Van de vier kinderportretten in de collectie van de Emmanuelshuizen dacht men er tot nu toe één te kunnen identificeren. Dit is mogelijk een portret van Emmanuel van Twenhuysen, een nazaat van Helmich van Twenhuysen Wilbertsz., de jongere broer van Emmanuel van Twenhuysen Wilbertsz., de echtgenoot van Anna van Haerst. Van deze Emmanuel II wordt echter vermoed dat hij rond 1631 werd geboren. Mocht dit schilderij van een 12-jarige jongen uit 1633 inderdaad zijn portret zijn, dan zag hij dus tien jaar eerder het levenslicht.

Emmanuel II studeerde rechten in Leuven en werd vervolgens advocaat. Tijdens de Franse Bezetting in 1672-1674, toen de katholieken tijdelijk veel rechten terugkregen, en weer publieke ambten mochten bekleden, was hij burgemeester en schout van Zwolle en Zwollerkerspel. Van 1665 tot 1703 was hij collator (bestuurder) van de Stichting Emmanuelshuizen en hij overleed in 1704.

Zijn zoon Wilhelmus (1672-1720) werd priester en ook zijn dochter Maria Lucia Petronella (1687-1771) was actief in de kerk. Zij was onder meer lid van de Broederschap van de Heilige Willibrord en Bonifatius en trad regelmatig op als kerkelijke huwelijksgetuige. Ter nagedachtenis aan haar en haar man werden door de bewoonsters van de Emmanuelshuizen jaarlijks twee missen bijgewoond.