Thomas a Kempis

Thomas a Kempis

Thomas a Kempis (ca. 1379-1471) zit rechts onder een boom met een boek in zijn handen. Op de achtergrond het klooster Agnietenberg bij Zwolle, waar Thomas Hemerken van Kempen, zoals hij ook wel werd genoemd, als reguliere kanunnik 72 jaar van zijn leven doorbracht. Thomas werd opgeleid in de geest van de Moderne Devotie door de Broeders van het Gemene Leven in Deventer. Hij was een zeer productief kopiist en schrijver van boeken. Naast hem ligt dan ook een stapel boeken waarop een houder voor een inktpotje en pennen.

Zijn ‘Over de Navolging van Christus’, een gids voor het geestelijk leven, waardoor de gelovige een persoonlijke relaties met God hoopte te verkrijgen, is na de Bijbel het meest verspreide christelijke werk. Het belang van het lezen en overdenken van teksten wordt onderstreept door de tekst in het open boek geheel rechtsonder in het schilderij: ‘In omnibus requiem quasivi et nusquam inveni nisi in een hoecxken met een boecxsken’ (In alles heb ik rust gezocht en nergens gevonden, behalve in een hoekje met een boekje.)