Bibliografie

Bibliografie en digtale bronnen

www.bibliasacra.nl
Database voor bijbels gedrukt in Nederland en België; Universiteit van Amsterdam, Katholieke Universiteit Leuven, Vrije Universiteit Amsterdam

BNM
Bibliotheca Neerlandica Manuscripta, database bibliotheek Universiteit Leiden, te raadplegen via www.picarta.nl

Chong/Kloek/Brusati 1999-2000
A. Chong, W. Kloek, C. Brusati, Het Nederlandse Stilleven 1550-1720, Amsterdam 1999 (tent. cat. Amsterdam, Rijksmuseum/Cleveland, Cleveland Museum of Art)

Den Haag 1992
A. Korteweg, (red.), Kriezels, aubergines en takkenbossen. Randversiering in Noordnederlandse handschriften uit de vijftiende eeuw, Den Haag 1992 (tent. cat. Museum Meermanno-Westreenianum, Den Haag)

Hascher-Burger 2007
U. Hascher-Burger, Singen für die Seligkeit. Studien zu einer Liedersammlung der Devotio Moderna. Zwolle, Historisch Centrum Overijssel, coll. Emmanuelshuizen, cat. VI. Mit Edition und Faksimile, Leiden 2007

Hermans/Lem 1989
J.M.M. Hermans, A. Lem, Middeleeuwse Handschriften en Oude Drukken in de collectie Emmanuelshuizen te Zwolle, Zwolle 1989

Hollander/Kwakkel/Scheepsma 2007
August den Hollander, Erik Kwakkel en Wybren Scheepsma (red.), m.m.v. Martine Meuwese, Middelnederlandse bijbelvertalingen, Hilversum 2007 (Middeleeuwse studies en bronnen dl. 102)

http://istc.bl.uk
Incunabula Short Title Catalogue, database British Library, Londen

Konijnenberg 1979
H.Konijnenberg,Ontsloten verleden van Den Ham, Den Ham 1979

Van Maren 1990
J.W. van Maren, ‘Een tekst uit een rapiarium behorende tot de collectie Emmanuelshuizen’, in: Overijsselse Historische Bijdragen, 105e stuk (1990), p. 29-36

Meijer 1918
G.A. Meijer, ‘De Emmanuelshuizen te Zwolle’, in: Verslagen en mededeelingen. Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis, 35e stuk, 2e reeks, 11e stuk (1918), p. 13-27

www.mmdc.nl
Medieval Manuscripts in Dutch Collections, database Koninklijke Bibliotheek, Den Haag

Martin/Moes 1912
W. Martin, E.W. Moes, Oude schilderkunst in Nederland. Schilderijen van Hollandsche en Vlaamsche meesters in raadhuizen, kleine stedelijke verzamelingen, kerken, hofjes, weeshuizen, senaatskamers enz., en in particulier bezit, eerste jaargang 1910-1911, ‘s-Gravenhage 1912

Moes 1897
E.W. Moes, Iconographia Batavia: beredeneerde lijst van geschilderde en gebeeldhouwde portretten van Noord-Nederlanders in vorige eeuwen, Amsterdam 1897, 2 dln.

Nijkamp 1974
G.P. Nijkamp, Inventaris van het archief van de Emmanuelshuizen te Zwolle 1638-1901, Historisch Centrum Overijssel, toegangsnummer 894, Zwolle 1974

http://explore.rkd.nl
Databases van het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie, Den Haag

Seekles 1999
J.J. Seekles, Plaatsingslijst van het het archief van de familie Van Twenhuisen 1622-1700, Historisch Centrum Overijssel, toegangsnummer 1164, Zwolle 1999

Seekles 2012
J. Seekles, ‘Jonkers en Juffers. Riddermatigheid bij het geslacht van Twenhuysen?,’ in: R. Alma e.a. (red.), Adel en heraldiek in de Nederlanden. Adellijke identiteit en representatie, Hilversum 2012, p. 141-168

Segal/Jordan 1988
S. Segal, W.B. Jordan, A prosperous past. The sumptuous still life in the Netherlands 1600-1700, Cambridge (MA) 1988 (tent. cat. Cambridge (MA), Fogg Art Museum/ Delft, Stedelijk Museum Het Prinsenhof, Forth Worth, Kimbell Art Museum)

Stooker/Verbeij 1997
K. Stooker, T. Verbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. Deel I Studie, Deel II Repertorium, Leuven 1997 (diss. Rijksuniversiteit Leiden)

Stoop/Sherwood-Smith e.a. 2003-2008
P. Stoop, M. Sherwood-Smith en W. van Dijk, D. Ermens, Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550, 7 dln., Leuven 2003-2008

Utrecht 1993
W.C.M. Wüstefeld, Middeleeuwse boeken van Het Catharijneconvent, Zwolle/Utrecht 1993 (tent. cat. Rijksmuseum Het Catharijneconvent, Utrecht)

Utrecht 2002
J. Dijkstra, P.P.W.M. Dirkse, A.E.A.M. Smits, De schilderijen van Museum Catharijneconvent, Utrecht/Zwolle 2002 (mus. cat. Museum Catharijneconvent, Utrecht)

Utrecht 2012
M. Leeflang/K. van Schooten (red.), Middeleeuwse beelden uit Utrecht 1430-1530, Utrecht/Antwerpen (tent. cat. Utrecht, Museum Catharijneconvent 2012-2013; Aken, Suermondt-Ludwig-Museum 2013)

Westerink/Verhoeven 1995/2007
K. Westerink, P. Verhoeven,  Zwolle, Stichting Emmanuelshuizen- RK. Inventaris van het Kunst- en Cultuurbezit, Utrecht 1995, bewerking 2007 (Stichting Kerkelijk Kunstbezit Nederland; sinds 2013 Museum Catharijneconvent)

Zwolle 1958
Kunstschatten der Emanuelshuizen, Zwolle 1958 (tent. cat. Provinciaal Overijsels Geschiedkundig Museum, Zwolle)

Zwolle 1959
Bezit Emanuelshuizen: manuscripten, incunabelen en andere oudere werken in het Gemeentearchief Zwolle, Zwolle 1959

Zwolle 2011
M. van Beusichem, M. Brouwer, F. Hoekstra, B. de Vries, De Moderne Devotie. Terug naar de bron met Geert Grote (1340-1384) & Thomas a Kempis (ca. 1380-1471), Zwolle 2011 (tent. cat. Zwolle, Museum de Fundatie, Stedelijk Museum Zwolle en Historisch Centrum Overijssel)