Introductie Collectie

De Stichting Emmanuelshuizen bezit een bijzondere collectie archiefstukken, boeken en museumvoorwerpen. Een deel hiervan behoort tot de gebruikelijke inventaris van een hofje, zoals delen van de 17e-eeuwse inrichting van de collatorenkamer, portretten uit de familie Van Twenhuysen en andere historische voorwerpen. Ook het Stichtingsarchief en Familiearchief Van Twenhuysen werden zorgvuldig bewaard.

Pijpaarden Maria met Kind Emmanuelshuizen Zwolle

Stichtster Anna van Haerst en haar man Emmanuel van Twenhuysen waren katholiek en hoewel hieraan geen ruchtbaarheid werd gegeven, werden in de Emmanuelshuizen alleen katholieke vrouwen opgenomen. Sinds de reformatie in 1580 was de uitoefening van de katholieke eredienst in Zwolle verboden. Kloosters werden gesloten en kerken werden toegewezen aan de gereformeerden. Omdat de Stichting officieel niet als katholiek bekend stond, had zij geen last van controles van de overheid. De Emmanuelshuizen konden hierdoor een toevluchtsoord worden voor katholiek erfgoed.

Getijdenboek Emmanuelshuizen f 178vHieronymus in schrijfvertrek Emmanuelshuizen Zwolle

Heel bijzonder is de grote collectie middeleeuwse handschriften en oude drukken, waarvan vele kostbaar zijn versierd. Deze zijn, net als een verzameling middeleeuwse charters, afkomstig uit kerken en kloosters in en rond Zwolle. De handschriften bevatten overwegend Nederlandse meditatieve teksten die in verband gebracht kunnen worden met de Moderne Devotie. Binnen deze laatmiddeleeuwse geloofsbeweging hechtte men grote waarde aan de verinnerlijking van het religieuze leven, waarbij teksten een belangrijke plaats innamen.

Via Collectie vindt u informatie over alle museumvoorwerpen en een selectie van de boeken en archiefstukken. Voor een compleet overzicht van boeken en archieven zie boeken online en archieven online.